Voor Auraspray - Kaarten - Wierrook - neem een kijkje en klik hier.


Laatste updatë: 23 mei 2018

Stichting Spiritcentrum De Zon

 

Nieuwsbrief:

 

Het centrum voor ontwikkeling
en bewustwording!`

"Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen"

Home Doel-Donatie Agenda Info beurzen Paranormale av Medium-avond Activiteiten Contact Nieuws Links

Privacy statement Stichting Spiritcentrum de zon
(hieronder vallen ook *Spiritcentrum* & *Reikiseichemcentrumsimon*

Het volgende Privacy statement van stichting spiritcentrum de zon is van toepassing:

Stichting Spiritcentrum De Zon gevestigd aan de Jozef Israëlsstraat 64 - 3351 BJ te Papendrecht
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Wij zien er op toe dat deze gegevens vertrouwelijk en veilig gewaarborgd zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Spiritcentrum De Zon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten.
U geeft deze gegevens geheel vrijwillig en vrijblijvend rechtstreeks aan ons door, bij aanmelding voor de nieuwsbrief,
bij inschrijving van een activiteit of het verzenden van materialen.


 *Voor onze nieuwsbrief en activiteiten is dit niet meer dan uw naam en e-mail adres.
  *Voor het verzenden van materialen en beursactiviteiten zijn ook uw adresgegevens nodig.

 

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid
tenzij wij van tevoren uw expliciete toestemming hebben verkregen.

Wij gebruiken de gegevens om met u te communiceren over bijv. activiteiten en planning van afspraken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Toegang tot uw persoonsgegevens:

 U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of deze te laten verwijderen, tenzij
 deze wettelijk bewaard moeten worden.

 

 Stichting Spiritcentrum De Zon is verplicht als stichting om gegevens 10 jaar te bewaren.

 

U kunt altijd contact met ons opnemen als er onduidelijkheden zijn.

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten stichting spiritcentrum de zon, welke vorm dan ook, en Privacy statement zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van stichting spiritcentrum de zon verklaart akkoord te gaan met deze privacy statement
zoals hierboven omschreven.

Dit conform de privacy wet.

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten SScDZ, welke vorm dan ook, en voorwaarden zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van SScDZ verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.
Deze richtlijnen zijn helaas nodig.

 

logo © stichting Spiritcentrum De Zon - k.v.k. 63277301 - rsin 855166113

                                        terug naar de website