Voor Auraspray - Kaarten - Wierrook - neem een kijkje en klik hier.


Laatste updatë: 16 maart 2019

Stichting Spiritcentrum De Zon

 

Nieuwsbrief:

 

Het centrum voor ontwikkeling
en bewustwording!`

"Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen"

Home Doel-Donatie Agenda Info beurzen Paranormale av Medium-avond Activiteiten Contact Nieuws Links

Beursvoorwaarden Stichting Spiritcentrum de zon
(hieronder vallen ook *Spiritcentrum* & *Reikiseichemcentrumsimon*

Inschrijving
Inschrijving voor deelname aan een beurs van stichting Spiritcentrum De Zon, geschiedt door het geheel ingevulde formulier als bijlage te mailen naar dezon.2010@gmail.com of op te sturen naar: 
stichting Spiritcentrum De Zon  
p/a Jozef Israëlsstraat 64  
3351 BJ Papendrecht

Als u inschrijft gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden / verplichtingen van stichting Spiritcentrum De Zon.

Wanneer u ingeschreven heeft voor één van de beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon betekend dit niet dat u ook een plaats heeft op deze beurs.
Stichting Spiritcentrum De Zon behoud het recht om, bij een teveel aan dezelfde disciplines, te kiezen voor een verscheidenheid aan disciplines. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door stichting Spiritcentrum De Zon.

Factuur
Na ontvangst van de factuur bent u verplicht het aangegeven bedrag vóór de door ons gestelde datum te voldoen onder vermelding
van factuurnummer en klantnummer.
Zonder deze nummers kunnen wij de factuur niet verwerken.

Wanneer u een beurs annuleert nadat u de factuur van deze beurs gekregen heeft, of de factuur niet voor de door ons gestelde datum betaald heeft,  brengen wij administratiekosten in rekening van €5,-- per beurs.

Bij annulering korter dan 2 weken voor de beurs wordt geen stand huur terug betaald.

Betaling: Het is niet mogelijk om uw factuur op de beurs te betalen. Wanneer er niet vooraf betaald is, heeft u geen toegewezen plaats op deze beurs. (tenzij anders afgesproken)

Tafel
Wanneer u een tafel toegewezen heeft gekregen, bent u ook de enige die daar consulten aan mag geven.
Het is niet toegestaan uw stand aan anderen in ondergebruik te geven.

Aan een consulttafel mogen geen materialen/artikelen verkocht worden.
Aan een verkoopkraam mogen geen consulten/behandelingen gegeven worden.

Het is niet toegestaan uw stand te verbreden door toevoegingen van tafels, banners of
wat ook. Alles dient te geschieden achter uw tafel zonder overlast te bezorgen voor uw collega’s.

De gevraagde consultprijzen zijn vastgesteld en moeten liggen tussen € 10,00  en € 15.-- per consult.
Een consult mag niet aan tijd onderhevig zijn.

Op tafel moet uw naam, consultprijs en discipline voor iedereen duidelijk zichtbaar te lezen zijn.

Bij binnenkomst vindt u uw naam op tafel, dit is uw vaste plaats voor deze beurs.
De naamkaartjes dient u terug te geven aan Aaltje of Simon.

Locatie voorwaarden
Bij elke gelegenheid mag er GEEN wierrook of heilighout etc gebrand worden.
Ook mogen er GEEN geurbranders gebruikt worden.

Wij vragen u om uw plaats schoon achter te laten en gebruikte kopjes/bordjes etc. terug te brengen.

Einde beurs
Indien u als standhouder/deelnemer uw stand vroegtijdig ontruimd dan wel verlaat, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van stichting Spiritcentrum De Zon, heeft dit uitsluiting van komende beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon tot gevolg.

Na afloop van de beurs mag u de bloemen mee naar huis nemen die op uw tafel staan, de vaasjes en kaarshouders van ons graag laten staan.

Deelnemers zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen.
Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico.

Algemene informatie
Indien door overmacht de beurs onverhoopt niet door kan gaan, zal stichting Spiritcentrum De Zon uitsluitend het bedrag dat zij van u heeft ontvangen voor inschrijving voor de desbetreffende beurs, binnen 30 dagen aan u retourneren.
Eventuele rente en andere kosten zijn voor uw eigen risico en worden niet vergoed door stichting Spiritcentrum De Zon

Alles waarin deze voorwaarden niet in voorziet, beslist het bestuur van stichting Spiritcentrum De Zon.

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten  / Privacy statement / algemene voorwaarden / beursvoorwaarden.
van stichting spiritcentrum de zon, welke vorm dan ook, zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van stichting spiritcentrum de zon verklaart akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden / privacy statement / beursvoorwaarden.

logo © stichting Spiritcentrum De Zon - k.v.k. 63277301 - rsin 855166113

                                        terug naar de website